28 มีนาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดห้วยปลากั้ง

***เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2565 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 125 ครั้ง