28 มีนาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

โรงเรียนเทศบาล๗ฝั่งหมิ่นถวายเทียนพรรษาวัดฝั่งหมิ่น

***เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2565 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายเขต ๒ นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนฝั่งหมิ่น ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญพุทธศาสนา ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 176 ครั้ง