2 ตุลาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

คณะสงฆ์เชียงรายจัดบำเพ็ญกุศลมรณกาล 3 ปี พระธรรมราชานุวัตร

1 min read

***เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 ส.ค.2565 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลเชิด-อมรา มุนิกานนท์  วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคส่วนราชการและประชาชนเชียงราย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลมรณกาลครบ 3 ปี พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)” อดีตเจ้าคณะภาค 6 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มีพระครูสุธีสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมด้วย คณะสงฆ์วัดพระแก้ว นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย เข้าร่วมพิธีจำนวนมากภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 พระสงฆ์จำนวน 10 รูป นำโดยพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น สวดเจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วได้เปิดหอประวัติพระธรรมราชานุวัตรทั้ง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้นำเครื่องสักการะไปกราบถวายเบื้องหน้ารูปเหมือนและอัฐิธาตุของพระคุณท่าน

***พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์) เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2488 ณ บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย บรรพชา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2501 ณ วัดสันมะเค็ด และอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2508  ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย จบการศึกษาเปรียญธรรม 6 ประโยคจากสำนักวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้วเมื่อปี 2530 และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2529-2541 และเป็นเจ้าคณะภาค 6 เมื่อปี 2550 และในปี 2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ ที่ผ่านมาถือเป็นพระภิกษุที่เป็นที่เคารพสักการะของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่มีเมตตาและมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับทุกคน รวมทั้งยังบริหารกิจการสงฆ์ได้เป็นอย่างดีทำให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาการศึกษาของภาคเหนือตอนบนและจังหวัดเชียงราย เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สร้างพุทธมณฑล ๗๕๐ เมืองเชียงราย เป็นต้น

/// ศูนย์ข่าวเชียงราย
กราบขอบพระเดชพระคุณข้อมูลประวัติจาก : พระครูสุธีสตตสุนทร
ขอบคุณภาพจาก : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

อ่านแล้ว 395 ครั้ง