7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อนุทิน” ขึ้นเชียงรายเปิดงานวิชาการกัญชาคึกคัก แย้มกฎหมายคลอดแล้ว 103 มาตรา ใช้เพื่อการแพทย์ ไม่ให้สูบสาธารณะ

1 min read

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ส.ค.2565 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และเชียงราย) ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกัญชาให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ และการต่อยอดทางเศรษฐกิจ และมอบนโยบายขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาจากผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างมีมาตรฐานและมีกฎหมายรองรับ เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การบรรยายและเสวนาโดยวิทยากรส่วนกลางและวิทยากรในพื้นที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้คำแนะนำ ปรึกษาจากแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย มีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผวจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายบัญชา เชาวรินทร์
รองผวจ.เชียงราย

***นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เขตสุขภาพในประเทศไทยมีทั้งหมด 12 เขต ตนเองก็จะต้องใช้เวลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ครบทุกพื้นที่ เพื่อให้นโยบายการใช้กัญชาที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งกัญชาได้ถูกถอดออกจากยาเสพติดแล้ว ก็ควรใช้ประโยชน์จากกัญชาให้มากที่สุด ทั้งภายในครัวเรือนและทางเศรษฐกิจการค้า ตามนโยบายกัญชาของรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ใช้ได้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่เน้นเพื่อการสันทนาการ

***นายอนุทินกล่าวต่อว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน ครม.ได้มีการพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ซึ่งพิจารณาผ่านมติแล้วจำนวน 103 มาตรา จากการเสนอ 45 มาตรา ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเข้าพิจารณาในทั้ง 2 สภาเพื่อร่างเป็นกฎหมายต่อไป โดยมีแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกัญชาได้ เพื่อจะได้ดำเนินการโดยไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายที่มีโทษถึงจำคุก

***นายอนุทินกล่าวต่ออีกว่า กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ถ้ารู้จักใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีประโยชน์มากมายทั้งด้านยารักษาโรค สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่มีมูลค่ารวมทั่วโลกกว่าแสนล้านบาท เพียงประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาด 10-20 % ก็คุ้มค่าแล้ว

***ส่วนการปลูกในภาคครัวเรือนนั้น กฎหมายล่าสุดให้ปลูกได้ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ต้น โดยลงทะเบียนการปลูกผ่านแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ ถ้าจะปลูกมากกว่านี้ หรือปลูกเพื่อขาย ก็ให้ทำในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน นายอนุทินกล่าว

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 402 ครั้ง