3 ธันวาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายร่วมเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

1 min read

***เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงราย

***ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 3 สาขา สาขาจัดดอกไม้ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้กำลังแรงงานของไทยเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 363 ครั้ง

More Stories