7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ว่าฯเชียงรายยืนยันลงทะเบียนถูกขั้นตอนได้สิทธิทุกคน จุดลงทะเบียน 208 จุด ศลก.-อำเภอ-กรุงไทย-ออมสิน-ธกส.

1 min read

***เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ก.ย.2565 ที่โถงหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ประจำปี 2565 สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเพื่อทบทวนสิทธิ และผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยมีนางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้มาลงทะเบียน เข้าร่วมจำนวมากภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผวจ.เชียงราย
นางสุชญา การงาน
คลังจังหวัดเชียงราย

***นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ความเลื่อมล้ำในประเทศ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ที่มีรายได้บุคคลเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลวันที่ 1 ธ.ค.2564 จำนวนทั้งสิ้น 336,758 คน จากจำนวนประชากรประมาณ 1,147,000 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐ ให้สามารถคัดกรองผู้ลงทะเบียน ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565  โดยกำหนดเปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ)  ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย.2565 – 19 ต.ค.2565 ซึ่งจะประกาศให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในเดือน มกราคม 2566 และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปและจะยกเลิกบัตรสวัสดิการของรัฐเดิม

***นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีจุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 208 จุด ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ ขอให้ประชาชนชาวเชียงรายไปแจ้งขอลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนใกล้บ้านในพื้นที่จะสะดวกที่สุด หากคุณสมบัติถูกต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนถูกต้องจะได้รับสิทธิทุกคน หากมีกรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ รวมทั้งการแนะนำวิธีลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบล โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ

***ทั้งนี้ ประชาชนเชียงรายสามารถลงทะเบียนตามจุดต่างๆ ที่เป็นมีจุดบริการรับลงทะเบียนได้ จำนวน 208 จุด ได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด (ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงราย) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขา  นอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ Https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 323 ครั้ง