2 ตุลาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายเปิด แหล่งเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยว-วิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ พัฒนาชุมชมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ ชุมชนท่องเที่ยว เกษตรยั่งยืน

1 min read
นายวันชัย จงสุทธานามณี
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ย.2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนคีรีชัยยามะ ชุมชนดอยสะเด็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ของเทศบาลนครเชียงราย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งประชาชนชุมชนดอยสะเก็น ร่วมงานและร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกแปลงสวนผัก ท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปรายลงมาตลอดช่วงทำกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีการเปิดโครงการวิถีชีวิตเกษตรปลอดภัย สาธิตการทำน้ำหมักเพื่อใช้ในการทำการเกษตรปลอดภัย การปลูกผักปลอดสาร โดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกข้าวปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี และการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเป็นการอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมในชุมชนดอยสะเก็น ที่มีสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สำคัญได้แก่ การสักการะพระธาตุดอยสะเก็น  เส้นทางเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้ และจุดชมทัศนียภาพเมืองเชียงรายบน Sky Walk ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น

นายวราดิศร อ่อนนุช (กลาง สวมหมวกขาว)
รองผวจ.เชียงราย

***ทั้งนี้งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงรายยังมีบริการรถโค้ชไฟฟ้านำเที่ยว อีก 1 เส้นทาง เริ่มต้นจากจุดจอดรถดาวน์ทาวน์ (สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1) ผ่านเส้นทางไปอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช วัดเชตวัน (วัดพระนอน) วัดฝั่งหมิ่น วัดร่องเสือเต้น วัดกลางเวียง วัดกลางเวียง และจุดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น. ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1)


***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายมีความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองเชียงรายให้เป็นนครแห่งความสุข ด้วยการพัฒนาเมืองในเชิงอนุรักษ์วิถีธรรมชาติชุมชนควบคู่ไปกับวิถีเกษตรปลอดภัย และคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมปลูกข้าวในนาข้าว ปลูกผักในแปลงสวนผัก ปล่อยปลาในนาข้าว และยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทำกิจกรรมกับชุมชนในเชิงกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนอีกด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 422 ครั้ง