14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เชียงรายจัด เทศกาลกว่าง นักสู้แห่งล้านนา ส่งเสริมท่องเที่ยว ประกวดกว่างสวยงาม แข่งขันชนกว่าง สืบสานวิถีท้องถิ่น

1 min read

***เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 ก.ย.2565 ที่ ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติโป่งสลี ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผวจ.เชียงราย เปิดกิจกรรม กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา (Chiangrai Beatle Festival 2022) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมแระเพณีศิลปะวิถีชีวิตในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคคล สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 กล่าวรายงาน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ร่วมเปิดกิจกรรม มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเข้มงวด

นายบัญชา เชาวรินทร์
รองผวจ.เชียงราย

***กิจกรรมภายในประกอบด้วย วันที่ 16 ก.ย.2565 การประกวดกว่างชนสง่างาม รุ่นใหญ่ (ลำตัวเกิน 27.6 มม. ขึ้นไป) รุ่นกลาง (ลำตัวไม่เกิน 27.5 มม.) และรุ่นเล็ก (ลำตัวไม่เกิน 26 มม.) การประกวดกว่างชนไทยยาว การประกวดกว่างแปลก การประกวดกว่างกิเล็ก การประกวดกว่างไทยตัวผู้ใหญ่ การประกวดกว่างแม่พันธุ์ใหญ่ การแข่งขันวิ่งกว่าง (ศิลปะการบังคับกว่าง) การประกวดไม้ฝั่นกว่าง (วัสดุชิ้นเดียว วัสดุประกอบ และแบบไม้ริ่ง) การประกวดการตกแต่อ้อยกว่าง การประกวดที่เสียบอ้อยกว่าง การแข่งขันปอกอ้อยกว่าง กว่างชนลีลาเด็ด การประกาศผลประกวดวาดภาพกว่าง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การประกวดภาพถ่ายกว่าง ส่วนในวันที่ 17 ก.ย.2565 มีการแข่งขันกว่างชนลีลาเด็ด รุ่นไม่จำกัด รุ่นใหญ่พิเศษ รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นเล็ก เพื่อหาสุดยอดกว่างนักสู้ กว่างที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้เป็นพ่อพันธุ์ชั้นเยี่ยมที่มีการซื้อขายในราคาสูง นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การอนุรักษ์และพัฒนาด้วงกว่างสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในยุค New Normal” รวมถึงการจัดตลาดประชารัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกินของใช้ท้องถิ่นภายในงานด้วย

***นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผวจ.เชียงราย กล่าวว่า ศิลปะการชนกว่างหรือการเลี้ยงกว่างในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวถือเป็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของคนล้านนาได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออนไลน์ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์เรื่องราวของด้วงกว่างให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและต่อยอดถึงการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย มีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจชื่นชอบด้วงกว่างจากหลายจังหวัดมาร่วมงาน ถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะวิถีชีวิตในท้องถิ่น โดยเลือกสถานที่จัดงานในพื้นที่สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย สวนรุกขชาติโป่งสลี ที่ดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นนับเป็นสถานที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ควรค่าแก่การสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้สักที่มีขนาดใหญ่ตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองของจังหวัดเชียงราย

***นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา” กล่าวว่า การจัดงาน “กว่าง ยอดนักสู้แห่งล้านนา” ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่ออนุรักษ์สืบสานอัตลักษณ์ ประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาใช้บริการโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสร้างรายได้จากการท่องท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนและและภาพรวมของจังหวัดด้วย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์
ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

Loading