18 มิถุนายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ผู้ว่าฯเชียงรายพบเจ้าแขวงแขวงบ่อแก้วเจรจาเปิดจุดผ่อนปรนชายแดน เปิดพร้อมกัน 7 จุด 20 ก.ย.2565 หวังขับเคลื่อน การค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว

1 min read

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 ก.ย.2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย ร่วมกับ ดร.บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ประชุมพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน ระหว่างแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ห้องว่าการแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง ซึ่งได้มีการประชุมหารือเรื่องดารเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดน โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบให้มีการเปิดจุดผ่านแดนร่วมกัน ซึ่งการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตของประชาชนระหว่างแขวงบ่อแก้วกับจังหวัดเชียงราย เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนาร่วมมือในด้านต่างๆ

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผวจ.เชียงราย
ดร.บัวคง นามมะวง
เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

***จุดผ่อนปรนการค้าและด่านพรมแดนของจังหวัดเชียงรายที่กำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่อนปรน ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนดอก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน, จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ, จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น, จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น, จุดผ่อนปรนการค้าบ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง, ท่าเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ และด่านพรมแดนเชียงของ แห่งที่ 3 (ท่าผาถ่าน) ต.เวียง อ.เชียงของ ซึ่งทุกจุดพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2565 เป็นต้นไป

***ทั้งนี้ การเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าและจุดผ่านแดนระหว่างแขวงบ่อแก้วและจังหวัดเชียงรายเป็นการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการค้าขายสินค้าระหว่างสองประเทศ เป็นสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวผ่านทางช่องทางจุดผ่อนปรนนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรข้ามแดนจะต้องใช้จุดผ่านแดนสากลเท่านั้น โดยให้นายอำเภอในพื้นที่เป็นหัวหน้าคณะในการพิจารณาการเดินทางเข้าออกของประชาชนในจุดผ่อนปรน และให้มีมาตรการด้านสาธารณสุขร่วมกันทั้งสองประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงโรคฝีดาษลิงด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์
ขอบคุณข่าว/ภาพจาก : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading

More Stories