25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายเจ้าภาพสภากาแฟกลางสวนดอกเชียงรายดอกไม้งามปีที่19

***เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 4 ของจังหวัดเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการเชิงบูรณาการจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก พร้อมทั้งได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้ประชาชนได้รับทราบ ณ สวนดอกไม้ “เชียงรายดอกไม้งาม”ครั้งที่ 19 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

***ทั้งนี้ เจ้าภาพรับถ้วยจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนรับมอบ

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 184 ครั้ง

More Stories