20 พฤษภาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เลือกตั้งล่วงหน้าจังหวัดเชียงรายคึกคักคนแห่ใช้สิทธิแน่น ผอ.กกต.เผย คนลงทะเบียน 23,000 คาดใช้สิทธิ 90 %

1 min read

***เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 พ.ค.2566 ที่หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฎเชียงราย คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดเชียงราย จัดให้มีการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย มีประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเดินทางมารอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงก่อนเปิดหีบเวลา 08.00 น. จำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย คอยให้คำแนะขั้นตอนในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่ 1 จำนวน 8,397 คน

นายปรพล พูตระกูล
ผอ.กกต.เชียงราย
ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

***นายปรพล พูตระกูล ผอ.กกต.เชียงราย เผยว่า จังหวัดเชียงราย มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จำนวนกว่า 23,000 คน โดยบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ใน 2 จุด โดยเขต 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเขต 2 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการเลือกตั้งในเขตอีก 7 จุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่พบการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกิดขึ้น แม้ว่าบางจุดจะติดขัดไปบ้าง โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง ที่มีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิจำนวนมากในช่วงเวลา 09.00-10.30 น. แต่เจ้าหน้าที่ กกต.เชียงรายก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดเชียงรายมีจำนวนประมาณ 23,000 ราย เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตประมาณ 400 คน คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หลังการปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.แล้ว ทางกกต.จะส่งซองบรรจุบัตรเลือกตั้งให้ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเจ้าหน้าที่กกต.จะเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นที่สถานีตำรวจ จนมีการเลือกตั้งตรงในวันที่ 14 พ.ค.2566 เรียบร้อย ก็จะนำไปรวมกับบัตรที่เลือกตั้งตรงเพื่อนำไปนับคะแนนรวมที่สำนักงานกกต.เชียงรายต่อไป ซึ่งน่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้ประมาณเวลา 23.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค.2566     

***ด้านผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เตรียมสถานที่ในการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าโดยใช้หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องจากทาง กกต. จังหวัด ได้ประสานขอใช้พื้นที่มา เนื่องจากมีกว้างขวางความสะดวกสบาย มีที่จอดรถได้จำนวนมาก อาคารหอประชุมก็มีระบบที่สามารถทำให้คนเลื่อนไหลได้ง่าย ทางมหาวิทยาลัยฯได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่อย่างดี มีการวางผังช่องทางต่างๆให้ประชาชนที่จะมาเลือกตั้งล่วงหน้ามีความสะดวก จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประสานบุคลากรที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 140 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการอบรมอาจารย์เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 3 วัน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง

***ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายให้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งตรง ในวันที่ 14 พ.ค.2566 ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายออกไปเลือกตั้งให้ครบทุกคน เพื่อแสดงสิทธิในระบอบประชาธิปไตย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

More Stories