1 มีนาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

กลุ่มเกษตรกรปลูกกัญชาเชียงรายยังไม่หมดหวังดันเปิดสหกรณ์ เชื่อดึงกัญชาเข้ายาเสพติดใหม่ไม่ง่ายผู้ลงทุนไปแล้วต้องเยียวยา

1 min read

นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์
ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา09.30 น. วันที่ 23 พ.ค.2566 ที่ห้องประชุม ร้านเอกโอชา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมจัดตั้งสหกรณ์ประกอบการกัญชงกัญชา โดยชมรมผู้ประกอบการกัญชงกัญชาจังหวัดเชียงราย มีนายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์ ประธานเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการกัญชงกัญชาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 50 คน โดยยังเชื่อมั่นว่า นโยบายนำกัญชากลับเข้าไปในบัญชียาเสพติดใหม่อีกครั้งจะไม่กระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา เนื่องจากผู้ประกอบการได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลต้องออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

นายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์
ประธานชมรมผู้ประกอบการกัญชงกัญชาจังหวัดเชียงราย

***นายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์ ประธานชมรมผู้ประกอบการกัญชงกัญชาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางชมรมฯได้จัดประชุมสมาชิกในวันนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งทางชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนให้สมาชิกไว้ใช้ดำเนินการผลิตพืชการเกษตร กัญชาและกัญชงให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดด้านสถาบันวิจัยทางการศึกษา การแพทย์ และตลาดเชิงอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ที่สามารถกำหนดมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและราคาได้อย่างเป็นธรรม แม้ว่าเมื่อเร็วนี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวในการประชุม MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดเหมือนเดิมก็ตาม ซึ่งการจะขึ้นบัญชีกัญชาเป็นยาเสพติดต้องทำเป็นกฎหมายมีพรบ.รองรับต้องใช้เวลาพอสมควร ผู้ประกอบการกว่า 500 รายในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ดำเนินการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องมาแล้ว และมีการลงทุนไปแล้วจำนวนมาก บางรายลงทุนเป็นแสนซึ่งก็ควรได้ผลตอบแทนจากการลงทุน ถ้าจะนำกัญชาเข้าบัญชียาเสพติดก็ต้องมีกฎกระทรวงมารองรับให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทยกับผู้ที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมาก่อนหน้านี้

*** นายสุวิชาญ กล่าวอีกว่า ผลผลิตกัญชาของเกษตรกรเชียงรายมีจำนวนมากพอสมควร แต่คุณภาพยังไม่สู้ดีมากนัก แต่ก็สามารถจำหน่ายให้กับสถาบันการศึกษาที่นำไปวิจัยและตลาดต่างประเทศบางแห่ง เพียงแต่ยังไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็ง ดังการตั้งสหกรณ์รองรับจึงเป็นการสร้างเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรที่จะสามารถมีอำนาจต่อรองและได้รับเงินทุนในการสนับสนุนโครงการ ซึ่่งสหกรณ์มีนโยบายหลัก 3 ประการคือ 1) เรื่องการตลาด 2) เรื่องหลักกฎหมาย 3) การส่งเสริมทักษะการผลิต

นายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์
ประธานชมรมผู้ประกอบการกัญชงกัญชาจังหวัดเชียงราย

***นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวแนะนำในที่ประชุมว่า ให้ทางชมรมฯรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคล มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มีสถานที่ภูมิลำเนาอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกันในตำบลในหมู่บ้าน แล้วจัดประชุมสมาชิกร่างระเบียบข่อบังคับของสหกรณ์แล้วนำส่งต่อสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินการจดทะเบียนดำเนินการต่อไป ถ้าสมาชิกมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนได้เลย
///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 1,974 ครั้ง