25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงราย สาธิตพิธีกรรมดำนาโบราณ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ “คีรีชัย ยามะ” สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นวิสาหกิจชุมชน

***เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย นำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และพี่น้องชุมชนดอยสะเก็น ที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรม “ดำนาปลูกข้าวสืบสานภูมิปัญญาตามวิถีบ่ะเก่า” (วิถีดั้งเดิม) โดยได้เรียนรู้ทั้งพิธีแฮกนา (แรกนา) การถอนกล้าพันธุ์ข้าว การไถคาดดิน การดำนา และสาธิตการทำอาหารพื้นเมือง “แอ๊บปลา”

***กิจกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูชุมชนดอยสะเก็นสู่การเป็นชุมชนต้นแบบโครงการเมืองอาหารปลอดภัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนโดยยังคงความงดงามของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเดิมที่มีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้รับความกรุณาจากสถาบันการศึกษา หลากหลายมหาวิทยาลัย เข้ามาเติมเต็มความรู้และโอกาสให้กับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป

***นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการดำนาโดยนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และชาวบ้านในชุมชนดอยสะเก็น

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 791 ครั้ง

More Stories