25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เทศบาลนครเชียงรายจัดแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา

***เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พรัอม ด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ขบวนเทียนเคลื่อนตามถนนธนาลัย ไปยังสวนตุงและโคมนคร เทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยว และชาวเชียงราย ได้ชมขบวนแห่ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนเทียน จำนวน 10 ขบวน จากสถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงวัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม

***นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนและต้นเทียนพรรษา โดย รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ทั้งนี้ การจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว ประการสำคัญ เป็นการดำรงค์ไว้ซึ่งขนบทำเนียมประเพณีแต่โบราณ ร่วมไปถึงเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนจังหวัดเชียงรายได้แสดงออกเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่หล่อหลอมคนในชุมชนให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 918 ครั้ง

More Stories