14 เมษายน 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“ส.โรงแรม” ประชุมร่วม “ท.นครเชียงราย” เตรียมรองรับผู้ร่วมแข่งขัน กีฬาอปท.และแข่งวิชาการระดับประเทศ มิถุนายนและกันยายน 2567

1 min read
QR Code สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย

***เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ก.พ.2567 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกับสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย มีนายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายและสมาชิกโรงแรมเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมเรื่องที่พักในการต้อนรับนักกีฬาและสต๊าฟโค้ชการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 8,000-10,000 คน และการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2567 จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คน โดยเทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานให้ทางสมาคมโรงแรมได้แจ้งให้สมาชิกโรงแรมของสมาคมได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ทางอีเมลของสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย chiangraihotelassociation@gmail.com หรือที่เบอร์โทรของสมาคม 082-835-0947 หรือที่ QR Code ของสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งนายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย รับที่จะแจ้งให้สมาชิกโรงแรมรีบตอบรับต่อทางเทศบาลนครเชียงรายโดยเร็ว

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
นายวิโรจน์ ชายา
นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading