25 กุมภาพันธ์ 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ชาวบ้านร้องมลพิษเมรุเผาศพฟ้องศาลปกครองทุบทิ้ง อดีตสว. “มงคลชัย” ช่วยไกล่เกลี่ยเปลี่ยนเตาเผาแก๊ซ

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลต้า รักษาการณ์นายกเทศมนตรี
ด้านนายราชัน สวัสดี
ตัวแทนชาวบ้านผู้ร้อง

***เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ส.ค.2562 ที่ฌาปนสถาน วัดต้าสุขเกษม ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย นายไพโรจน์ อารีย์วงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อ.ขุนตาล ผู้แทนนายวุฒิกร คำมา นอ.ขุนตาล เปิดประชุมประชาคมชาวบ้าน หมู่ 2 และหมู่ 16 ต.ต้า อ.ขุนตาล ต่อกรณีที่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในละแวกใกล้ฌาปนสถานของวัดต้าสุขเกษม ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมและศาลปกครอง ให้เทศบาลตำบลต้ายุติการใช้ฌาปนสถานดังกล่าวทำการฌาปนกิจและให้รื้อฌาปนสถานดังกล่าวทิ้ง และให้กลับไปใช้ฌาปนสถานเดิมที่ห่างออกไปกว่า 2 กม. เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษหมอกควัน เถ้าละออง และกลิ่นเหม็น ในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องการให้ใช้ฌาปนสถานแห่งใหม่นี้อยู่เหมือนเดิม มีนายราชัน สมัครไทย ปลัดเทศบาลตำบลต้า รักษาการณ์นายกเทศมนตรี นายอนันต์ นัยติ๊บ · หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองช่าง ร่วมชี้แจงและรายการผลการดำเนินการของเทศบาล และนายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีตสว.จังหวัดเชียงราย ร่วมไกล่เกลี่ย มีนายราชัน สวัสดี ตัวแทนกลุ่มผู้ร้องเรียนมาร่วมรับฟัง

นายมงคลชัย ดวงแสงทอง
อดีตสว.จังหวัดเชียงราย
นายไพโรจน์ อารีย์วงศ์
ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อ.ขุนตาล

***นายไพโรจน์ อารีย์วงศ์ ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อ.ขุนตาล กล่าวเปิดเวทีประชาสังคมว่า ปัญหาต่างๆมีทางแก้ไขได้ ขอให้ดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเชื่อว่าทางเทศบาลตำบลต้าจะมีคำตอบที่ดีและชัดเจนให้กับชุมชน ทั้งวิธีการตามขั้นตอนกฎหมาย การให้ได้มาซึ่งงบประมาณ การจัดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วน แต่ขอให้ประชาชนเข้าใจฝ่ายท้องถิ่นด้วย ที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนเวลาของกฎหมาย

***นายราชัน สมัครไทย ปลัดเทศบาลตำบลต้า กล่าวรายงานความคืบหน้าว่า ตนได้ตั้งเรื่องขอโอนงบประมาณมาเพื่อรองรับการปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นแบบสองห้องเผา ได้มอบหมายให้นายอนันต์ นัยติ๊บ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนหัวหน้ากองช่าง ดำเนินการศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนนำเสนอโครงการปรับปรุงเตาเผาดังกล่าวผ่านสภาเทศบาลฯเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่อาจต้องใช้เวลาอยู่บ้าง และจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 และเรื่องการที่ผู้ร้องไปร้องต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว ไม่ให้เทศบาลดำเนินการใดๆกับฌาปนสถานดังกล่าว ไม่ให้ใช้เป็นที่เผาศพ และให้รื้อฌาปนสถานดังกล่าวออกไป ซึ่งทางเทศบาลตำบลต้า ได้ออกประกาศไม่ให้ใช้ฌาปนสถานดังกล่าวเผาศพแล้ว นายราชันกล่าวว่าจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการปรับปรุงฌาปนสถานดังกล่าวช้าออกไปอีกเพราะต้องรอการวินิจฉัยของศาลปกครองอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน จึงขอให้ผู้ร้องได้พิจารณาถอนคำร้อง เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนของเทศบาลดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

***ด้านนายราชัน สวัสดี ตัวแทนชาวบ้านผู้ร้อง กล่าวว่า กลุ่มผู้ร้องไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความแตกแยก แต่อยากให้ทุกคนเห็นใจ เรื่องนี้จะใช้เสียงส่วนใหญ่คงไม่เหมาะ เพราะคนส่วนน้อยที่ได้รับความเดือดร้อนก็เป็นประชาชนในชุมชนเหมือนกัน อยากให้ทางเทศบาลฯดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม มีการกำหนดแนวทางและกำหนดระยะเวลาการแก้ไขให้ชัดเจนโดยเร็ว เรื่องการร้องศาลปกครองเป็นไปตามขั้นตอน ถ้าฝ่ายร้องมีความมั่นใจว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกทางจริงจัง ก็อาจมีการถอดถอนได้

***นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีตสว.จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตนมาในนามของผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดเชียงราย ที่ทางเทศบาลตำบลต้าเชิญมาให้เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ไม่ได้มาในฐานะว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงราย ตนอยากให้มีทางออกที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ฝ่ายร้องและฝ่ายถูกร้องพึงพอใจ ไม่อยากให้ใช้กฎหมายมาตัดสินว่าใครผิดใครถูก เพราะจะทำให้มองหน้ากันไม่ติดทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนเดียวกัน ข้อเสนอของทางเทศบาลเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้มองเห็นทางออก ได้แก่ การจัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้น  การศึกษาแนวทางแก้ไขโดยใช้เตาสำเร็จที่ใช้น้ำมันหรือแก๊ซที่จะทำให้เกิดมลภาวะน้อยมากหรือไม่เกิดเลย ซึ่งวัดใหญ่ๆที่กรุงเทพฯที่มีชุมชนแวดล้อมมีการทำได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะ การที่ผู้ร้องต้องการให้ทุบรื้อเมรุออกไปเพราะได้รับความเดือดร้อนตนเองเข้าใจความรู้สึกดี ถ้าเทศบาลยืนยันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงโดยวิธีใด และมีกำหนดระยะเวลาชัดเจน ทางผู้ร้องน่าจะถอดถอนเรื่องเพื่อให้การแก้ไขดำเนินไปได้ด้วยดี ตนจึงขอให้ตัวแทนทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ท้องถิ่น ผู้ร้อง และประชาชนที่ต้องการคงเมรุไว้ ไปเจรจาพูดคุยหาข้อยุติกันที่อำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นประธาน จะได้แนวทางแก้ไขที่ดีและชัดเจนขึ้น

***หลังจากนั้นบรรยากาศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งจะมีการนัดประชุมกัน 3 ฝ่ายอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดของทุกฝ่าย

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 830 ครั้ง

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *