14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

“อุตตม” ลงพื้นที่เชียงรายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ ส่งมอบสินเชื่อแก่วิสาหกิจชุมชน “กาแฟปางขอน-โคเนื้อแม่ลาว” ชม “บ้านสันทางหลวง” ชุมชนท่องเที่ยวพอเพียงเกษตรปลอดภัย

1 min read

***เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2562 ที่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.อุตตม สาวนายน รมต.คลัง และปธ.กก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทยและติดตามความคืบหน้า พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าธุรกิจชุมชน มีนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผวจ.เชียงราย กล่าวรายงาน นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรมต.คลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกก.ผจก. ปฎิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ พร้อมด้วยนางสังเวียน ปรารมภ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านสันทางหลวง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ดร.อุตตม สาวนายน
รมต.คลัง
ปธ.กก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายภาษเดช หงส์ลดารมย์
รองผวจ.เชียงราย
นางสังเวียน ปรารมภ์
อดีตผู้ใหญ่บ้านสันทางหลวง

***ดร.อุตตม กล่าวว่า บ้านสันทางหลวง เป็นชุมชนเกษตรพอเพียงต้นแบบที่เข้มแข็ง กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ทุกหน่วยงานจึงต้องทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย ธนาคารและสถาบันการเงินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจ เงินทุน เทคโนโลยี ทักษะแนวคิด ฝีมือแรงงาน ต้องไปด้วยกัน ทำงานอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้วิถีชุมชนแต่ละชุมชนว่ามีความต้องการแบบไหน แล้วนำข้อมูลมากำหนดวิธีปฏิบัติ ตรงไหนควรเป็นพื้นที่ผลิต ตรงไหนควรเป็นพื้นที่ประกอบการ บริษัทใหญ่ๆที่มีกำลังเข้ามาช่วยวิสาหกิจชุมชนให้เติบโต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาพัฒนาชุมชนให้มีของฝากเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการยึดโยงการดูงาน การผลิต และการท่องเที่ยว เพื่อการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

***นายอภิรมย์ กล่าวว่า โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการผลิตจนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่าง ๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน  ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก  มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

***ปัจจุบันธ.ก.ส. ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้ว 77 ชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมในชุมชน 93 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง ผลิตข้าวคุณภาพ 22 แห่ง รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 8 แห่ง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 12 แห่ง อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ 11 แห่ง ปศุสัตว์ (โคเนื้อ/โคนม) 7 แห่ง พืชสวนหรือพืชผล 6 แห่ง งานหัตถกรรม 5 แห่ง และอื่น ๆ อีก 2 แห่ง โดย ธ.ก.ส. มีเป้าหมายพัฒนาธุรกิจชุมชน จำนวน 928 ชุมชนภายใน 31 มีนาคม 2563 และเพิ่มเป็น 4,500 ชุมชน ภายในปี 2564

***ภายหลังการประชุม ดร.อุตตมได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส. ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมและแปรรูปกาแฟปางขอน จำนวน 1 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแม่ลาว จำนวน 2 ล้านบาท และเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัยบ้านสันทางหลวง

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *