14 กรกฎาคม 2024

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ผปก.ท่องเที่ยวเชียงรายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 แล้ว

1 min read

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 มิ.ย.2564 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.) จังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการสมาคมฯ และผู้ประกอบการจากกลุ่มเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย 12 เครือข่าย ได้แก่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงราย สมาคมโรงแรมเชียงราย สมาคมไทยองเชียงราย เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนเชียงราย ชมรมน้ำพุร้อนและสปาเชียงราย ชมรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยแม่สาย ชมรมร้านอาหารและแผงลอยเทศบาล ชมรมแฟชั่นล้านนาเชียงราย ชมรมรถเช่าเชียงราย ชมรมเชฟเชียงราย และชมรมชาและกาแฟเชียงราย จำนวนรวม 200 คน โดยจะแบ่งฉีดวัคซีนวันละ 50 คน ระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย.2564

***นางนงเยาว์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในทุกเครือข่ายได้พร้อมใจกันมาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในการที่จะเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยกันเองด้วยว่าการติดเชื้อโควิดจะลดลงและหมดไป เป็นการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

***ด้าน นพ.ธนรัชต์ สมุทรเพ็ชร ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย มีความยินดีให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับชาวเชียงรายโดยเร็ว และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งโรงพยาบาลฯสามารถรองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้ประมาณวันละ 60-80 คน สำหรับวัคซีนทางเลือกซึ่งเป็นวัคซีนนำเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบและจดทะเบียนจากองค์กรเภสัชกรรมเสียก่อน จึงจะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์ได้ ทางโรงพยาบาลฯจะรอให้แน่ใจก่อนว่ามีวัคซีนนำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องและลงทะเบียนแล้วจริงๆเสียก่อนจึงจะเปิดให้จอง ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 2-3 ยี่ห้อ

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

Loading