16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ตลาดล้านเมืองตรวจ ATK ผู้ค้ากว่า 1,300 ราย สร้างความมั่นใจ มาตรฐานทำความสะอาดตลาดอาทิตย์ละ 2 วัน คัดกรองเข้าออก

1 min read

***เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ส.ค.2564 ที่ตลาดล้านเมือง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย นายประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ ผู้จัดการตลาดล้านเมือง พร้อมหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาดล้านเมือง ร่วมแถลงมาตรการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจ Rapid Antigen Test โดยใช้ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ผู้ประกอบการและคนงานลูกจ้างของผู้ประกอบการจำนวนกว่า 1,354 คน เพื่อตรวจการติดเชื้อโควิด 19 ผลปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเพียงรายเดียว เป็นชายอายุ 21 ปี ซึ่งได้สั่งให้พักดูอาการตัวเองที่บ้านไปก่อน และสั่งปิดร้านค้าดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทำความสะอาดสถานที่โดยทันที ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการตรวจจะได้รับบัตรเพื่อแสดงตนผ่านการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนแล้วห้อยแขวนคอ ในขณะที่ทางตลาดยังมีมาตรฐานการล้างตลาดด้วย  เป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัส อาทิตย์ละ 2 วัน ผู้เข้ามาในตลาดต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สร้างความมั่นในความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่ผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดล้านเมือง

นายประดิษฐ์ เหลืองทองเจริญ
ผู้จัดการตลาดล้านเมือง

***นายประดิษฐ์ กล่าวว่า นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการตลาดล้านเมือง มีนโยบายให้ผู้ประกอบการร้านค้าและลูกจ้างในแผงค้าขายภายในตลาด แรงงานชาวไทย และแรงงานชาวต่างด้าวทุกคน ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test ด้วย Antigen Test Kit โดยได้ทำการตรวจไปแล้วเมื่อวันที่ 7- 8 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขและนักเทคนิคการแพทย์มาทำการตรวจให้ มีผู้เข้ารับการตรวจรวม 1,354 คน โดยผลการตรวจพบว่ามีผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพียง 1 ราย เป็นชายอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.07 และได้ส่งตัวผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อโควิด 19 เข้าสู่กระบวนการทางสาธารสุขแล้ว ซึ่งได้ให้ปิดร้านค้าดังกล่าวไปก่อนเป็นเวลา 14 วัน และทำความสะอาดร้านทันที ผลล่าสุดผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อมีผลการตรวจอย่างละเอียดแล้วปลอดภัยดี

***ส่วนผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วมีผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อโควิด 19 ทางตลาดได้ออกบัตรห้อยคอแสดงการรับรองการตรวจ ATK ผ่านแล้ว เป็นบัตรสีเขียว มีสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจเป็นตัวเลขจำนวนครั้งที่ผ่านการตรวจ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม จะแขวนบัตรสีทอง คู่กับบัตรสีเขียว ถ้าได้ผ่านการตรวจ ATK แล้วด้วย โดยทางตลาดออกบัตรให้ผู้ผ่านการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนแล้วฟรี ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ทางตลาดได้ดำเนินการได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สาธารณสุขอำเภอเมือง และนายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทางตลาดล้านเมืองยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาในตลาดอย่างเข้มงวด โดยมีทางเข้าทางเดียวและออกทางเดียว ในส่วนของตลาดสด ตลาดลานเย็น จะมีรั้วเหล็กล้อมรอบ มีทางเข้าภายในตลาด 3 ทาง มีจุดวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลแอลกอฮอลล์ มีการพ่นน้ำยาโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เพื่อทำความสะอาดตลาดในทุกโซนทุกวันจันทร์และวันพฤหัส มีการพ่นแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อที่พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง วันหนึ่งมากกว่า 10 ครั้ง เป็นสิ่งที่ทางตลาดล้านเมืองถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา นายประดิษฐ์กล่าว

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์   

อ่านแล้ว 2,353 ครั้ง