16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

บุคคลากรเทศบาลนครเชียงรายสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรป๋าเวณีปี๋ใหม่

1 min read

***เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน และผู้อำนวยการบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 1-8  เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองจุลศักราช 1384 จาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูพร้อม ทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต

ข้อมูล : https://www.kaokrai.com/1842022-3/
/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,274 ครั้ง