16 สิงหาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

ท.นครเชียงรายร่วมสรงน้ำพญามังรายมหาราชปีใหม่เมือง

1 min read

***เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางบุษบา บุญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ประชาชน ชาวจังหวัดเชียงราย ได้จัดขบวนอัญเชิญเครื่องถวายสักการะสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย ที่ได้ร่วมจัดขบวนเครื่องสักการะ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

***อนุสาวรีย์พญามังราย มหาราช สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พญามังราย ผู้ที่ทรงรวบรวมบ้านเล็กเมืองให้เป็นปึกแผ่น จนเกิดเป็นอาณาจักรล้านนาไทยที่เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล : https://www.chiangraicity.go.th/news/detail/3719/data.html

/// ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,360 ครั้ง