7 ธันวาคม 2022

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนักฟุตบอล 13 หมูป่า “มร.เวิร์น อันสเวิร์ธ” ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน ผลักดันถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณีโลก

1 min read

***เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 พ.ย.2565 ที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน โดยมีนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ และนายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวราดิศร อ่อนนุช รองผวจ.เชียงราย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย ผู้แทนจากทีมผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัท Netflix ตัวแทนกลุ่มนักฟุตบอล 13 หมูป่า นายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำหลวงชาวอังกฤษ ผู้มีส่วนสำคัญในการให้ข้อมมูลภายในถ้ำหลวงแก่ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ

***นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า เมื่อปี 2561 ได้เกิดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่ แม่สาย ได้เข้าไปท่องเที่ยวในถ้ำหลวง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นมีพายุดีเปรสชั่น ฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ถ้ำหลวงมีการสะสมน้ำใต้ดินปริมาณมาก ภายในถ้ำหลวงมีน้ำท่วมตามเส้นทางภายในถ้ำ 13 ชีวิตจึงได้ผลัดหลงและติดอยู่ภายในถ้ำ เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการระดมสรรพกำลัง การรวบรวมศาสตร์ความรู้ทางวิชาการหลากหลายแขนง การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เข้ามาร่วมกันค้นหา ร่วมถึงได้นิมนต์พระครูบาบุญซุ่ม ญาณสังวโร พระเกจิชื่อดังที่เคยจำพรรษาในถ้ำหลวงเป็นเวลานานมาแล้ว ได้ทำพิธี “ถอนขึด” และกล่าวว่า เด็กๆ ยังมีชีวิตอยู่ อีก 2 – 3 วัน จะได้เจอ ด้วยความศรัทธาทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาและกู้ภัยจนสามารถช่วยเหลือ 13 ชีวิตได้อย่างปลอดภัยครบทุกคน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายวราดิศร อ่อนนุช
รองผวจ.เชียงราย
นายเวิร์น อันสเวิร์ธ
นักสำรวจถ้ำหลวงชาวอังกฤษ

***สำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติฯ นั้น ได้มีดำเนินสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่และตรวจสอบพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ 12,000 ไร่ ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงพางคำ ตำบลโป่งผา ตำบลโป่งงาม และตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามมาตรา 8 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแนวเขตภูมิสารสนเทศ (shape file) เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้กรมการปกครองตรวจสอบแนวเขต ก่อนเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา

***สำหรับผลการรับฟังความคิดเห็น ให้สรุปข้อมูลส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา เมื่อครบถ้วนแล้วจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จากนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้วจึงดำเนินการประกาศต่อไป

โค้ชเอก
นายเอกพล จันทะวงษ์

ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล หมูป่า อคาเดมี

***นอกจากนี้ยังผลักดันให้วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานธรณี สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2568 สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะช่วยยกระดับเมืองเชียงรายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่โดดเด่นและมีคุณค่าเป็นอุทยานธรณี จังหวัดเชียงราย โดยมีพื้นที่ 2,031 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการกำหนดให้ถ้ำหลวงชุนน้ำนางนอน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อยกระดับความสำคัญของสถานที่ดังกล่าวที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสถานที่ดังกล่าวด้วย

***สำหรับการพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างฟื้นฐาน ประมาณ 23.6 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างกลุ่มอาคารบริการและสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ ได้แก่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารบริการนักท่องเที่ยว อาคารปฐมพยาบาล ป้อมยาม และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุปูดอกข้อแดง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายปีนี้ หากดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จะมีลาน UNITED AS ONE ลานธรณีศึกษาและพรรณไม้ดอยนางนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าถ้ำหลวง

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 204 ครั้ง