25 กันยายน 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

เปิดโครงการ “ครัวชุมชน ถนนพืชผักปลอดสาร” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่วัดห้วยปลากั้ง

1 min read

***เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ร่วมในโครงการ “ครัวชุมชน…ถนนกินได้” โดยพี่น้องชุมชนห้วยปลากั้ง ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระนักพัฒนาเปี่ยมด้วยเมตตา มอบงบประมาณและที่ดินของวัดส่วนหนึ่งให้กับชุมชนห้วยปลากั้ง ปลูกพืชผักปลอดสารพิษตลอดเส้นทางภายในชุมชน ที่สามารถเก็บเกี่ยวและนำไปรับประทานได้ฟรี ช่วยลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน สอดคล้องกับโครงการเมืองอาหารปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ได้มีการริเริ่มกิจกรรมไปแล้วที่วัดดอยอินทรีย์และหาดเชียงราย

***นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าด้วยความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีของชุมชน เสริมสร้างพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน หัวใจหลักของการพัฒนาชุมชน ด้วยความเกื้อกูล กลมเกลียว โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต นำไปสู่เป้าหมายนครเชียงราย เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,755 ครั้ง

More Stories