3 ธันวาคม 2023

chiangraitodaynews

chiangraitodaynews

นายกอบจ.เชียงรายเปิดคอนเสิร์ตการกุศลสมาคมทหารผ่านศึก

1 min read
กำนันศรีเนตร ธนาคำ
นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน เชียงราย

***เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 10 พ.ย.2566 ที่ลานจอดรถตลาดสดบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย นางอธิตาทร วันไชยธนะวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมคอนเสริตการกุศลจากวงดนตรี “สุขสำราญแบรนด์เชียงราย”  ใน “โครงการรวมน้ำใจเพื่อนไทยเป็นสุข ” ประจำปี 2566 ของสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน เชียงราย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย เพื่อรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตที่จำเป็น และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลครอบครัวสมาชิกในสมาคมทหารผ่านศึกฯเชียงราย ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในสภาวะลำบากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีกำนันศรีเนตร ธนาคำ นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน เชียงรายให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน มีพ.อ.โสภิต สุขเจริญ อดีตรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จ.ส.อ.บุญส่ง ศรีจุมปา ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกภาคเหนือ นางมณธิยา กำจาย รอง หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตเชียงราย นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกษ นายกเทศมนตรีบ้านดู่ พร้อมกำนัน ผญบ.และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเขตตำบลบ้านดู่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางอธิตาทร วันไชยธนะวงศ์
นายกอบจ.เชียงราย

***ในการนี้ นางวรัญญา โลลิยะ มอบเตียงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงระบบไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด มูลค่า 39,900 บาท นายวุฒิชาติ เกรียงเกสร ผจก.โรงแรมเคเอส ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย มอบข้าวสารเจ้า ปีการผลิต 2565/2566 จำนวน 550 กิโลกรัม สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตจำนวนมาก

***ขอขอบคุณในความกรุณา และน้ำใจไมตรีที่พี่น้องประชาชนและส่วนราชการ อปท.ผู้นำชุมชน เพื่อนพี่น้องครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ปัจจัยที่ท่านสนับสนุนจะเป็นกองทุนเพื่อดูแลสังคมนี้ให้พี่น้องไทย เป็นสุขตามวัตถุประสงค์ทุกประการ(ขอบคุณมาด้วยความเคารพยิ่ง จาก สมาคมทหารผ่านศึก-กองหนุน เชียงราย 11 พ.ย.2566

***กำนันศรีเนตร ธนาคำ นายกสมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน เชียงราย กล่าวว่า สมาคมทหารผ่านศึกและทหารกองกนุนเชียงรายขอขอบคุณในความกรุณาและน้ำใจไมตรีที่พี่น้องประชาชนและส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และเพื่อนพี่น้องครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม จนสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ปัจจัยที่ท่านสนับสนุนจะเป็นกองทุนเพื่อดูแลสังคมนี้ให้พี่น้องไทย เป็นสุขตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


///ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์

อ่านแล้ว 3,942 ครั้ง

More Stories